Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Hva er en leder?
Fra speider til leder
Lederutvikling er en løpende prosess gjennom hele speidertiden og gir det enkelte medlem faglig og personlig utvikling. All lederutvikling gjenspeiler speideridealene slik de er nedfelt i speiderloven og speiderløftet, og bidrar til å nå speidingens mål. Den formelle ledertreningen er progressiv og gir kunnskaper og ferdigheter som gir den enkelte trygghet og glede i lederrollen. De første lederoppgavene får våre medlemmer når de begynner i speideren. De første lederkurs får de fra de er 12 - 13 år gamle.

Lederutviklingen er en kontinuerlig prosess, der progresjonen i ansvar øker med alder og modenhet. Speiderledere gjennomgår et grunnleggende kursprogram med ulike moduler som gjennomføres i løpet av et til to år. I tillegg kan de gjennomføre en egen
formell trening med ekstra fokus på lederrollen.

Ny leder?
Man trenger ikke å ha vært speider selv for å være speiderleder. På disse sidene finner du beskrivelser av forskjellige lederfunksjoner i speideren og en kort forklaring av hva vi mener med ledelse. Vi tilbyr også full lederopplæring. Les mer om dette under Leder i toppmenyen.

Lederutvikling
Læring ved egenaktivitet og trening i ledelse står sentralt i speiderarbeidet. Ledelsesprinsippene bygger på veiledning som ledelsesform. Speiderledere læres
opp til å ta hensyn til den enkelte speiders utvikling og forutsetninger, samtidig som lederen skal lede dem på veien mot de oppsatte mål. Speidingens filosofi er at ledelse læres best gjennom egne erfaringer. Bevisst refleksjon og evaluering underveis og i etterkant av aktiviteter og opplevelser brukes som metodikk i alle sammenhenger i speiderarbeidet.
For ledertrenere
Ledertrenersidene finner du på www.speiding.no/ledertrening
Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.