Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Programtilbudet
Norges speiderforbunds treningsprogram er et hjelpemiddel for å nå speidingens mål. Speiding er basert på arbeidsmetoder og aktiviteter som bidrar til å utvikle hele mennesket.

Speiderne skal trene seg opp til å bli selvstendige og ansvarsbevisste mennesker som kan bidra til å skape en bedre verden. Det er nemlig dette som er det overordnede målet med all speiding, og altså det overordnede målet for treningen. Treningsprogrammet skal hjelpe ledere, patruljeførere og speidere til å drive denne treningen. Før de tar fatt på treningsprogrammet, bør nye speidere gjennomføre et introprogram for den enheten de har begynt i.

Tredelt program
Treningsprogrammet i Norges speiderforbund er tredelt og består av mål med speiderarbeidet, forskjellige programelementer som speidere kan jobbe med og speidermetoden som er et metodesett for gjennomføringen av speideraktiviteter.

De tre delene treningsprogrammet vårt består av, er alle like viktige. Treet nedenfor kan hjelpe deg å forstå sammenhengene mellom dem.

RØTTENE er våre mål og formålsparagraf. Røttene holder liv i treet, men er som regel usynlige for omverden. På samme måte danner våre mål grunnlaget for speidingen, men de er ofte ukjente for mennesker utenfor speiderbevegelsen.

STAMMEN er metodene vi bruker (kjent som speidermetoden). Disse holder hele treet oppreist og sunt. På samme måte er speidermetoden helt avgjørende for hvor vellykket speiderarbeidet er.

BLADVERKET er våre programelementer og de konkrete aktivitetene vi jobber med. Det er denne delen av treet som er mest synlig
for omverden. Derfor er det viktig at aktivitetene våre synliggjør speidingen på en god måte.

Planleggingsverktøy
I treningsprogrammet har du et godt planleggingsverktøy som du kan benytte deg av i det daglige speiderarbeidet. Gjennom treningsprogrammet, som er ganske allsidig, sikrer du som leder at du utvikler hele mennesket - hele speideren. Hvis du arbeider med utgangspunkt i målene, bruker flere av programelementene og anvender prinsippene fra speidermetoden, oppnår du best resultat og lager god speiding.

I Speiderbasen finner du hele treningsprogrammet med beskrivelser og forklaringer, men også konkrete aktiviteter som er tilpasset de ulike delene av programmet. Bruk dem som de er eller la deg inspirere av dem til å lage egne aktiviteter. Du finner også tips til planlegging og ledelse, for eksempel hvordan å sette opp og følge en terminliste.

Vi tilbyr også en rekke praktiske hjelpemidler og materiell som kan brukes i planleggingen av speiderarbeidet.

Stadig i utvikling
Forbundet gjennomfører med jevne mellomrom fornyinger og justeringer av forskjellige deler i programmet etter tilbakemeldinger fra organisasjonen. Les mer om den siste justeringen...
Snarveier:


Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.