Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
Hvordan bruke Speiderbasen


Lurer du på hva dere kan gjøre på patruljemøtet, eller trenger dere kunnskap om førstehjelp før troppsturen? Har dere lyst til å arbeide med et fordypningsmerke? Eller kanskje dere lurer på hva som egentlig er kravene til Utfordringen for vandrere? Svarene på alle spørsmålene finner dere her i Speiderbasen.

Speiderbasen ble første gang lansert i 2003 som Norges speiderforbund sin program og aktivitetsdatabase. Den inneholder mange hundre aktivitetstips og en fullstendig presentasjon av treningsprogrammet. Siden lanseringen i 2003 er Speiderbasen brukt av flere tusen speidere og i 2008 kom den i en ny og forbedret versjon.

Todelt
Innholdet i den nye Speiderbasen kan deles opp i to deler. Den ene delen presenterer treningsprogrammet og grunntreningen og du kan bla deg frem til innholdet ved hjelp av toppmenyen og venstremenyen. Den andre delen inneholder aktivitetene, fagstoffet, tipsene og alt som har praktisk verdi i forhold til planlegging og gjennomføring av møter, turer og leire. Bruk søkefeltet på toppen av siden til å finne det du trenger.

Søk og finn
Den viktigste forbedringen i Speiderbasen er de nye mulighetene for å søke etter aktiviteter, fagstoff, merker og tips. Øverst på alle sider ligger et avkrysningsfelt som gir mulighet til å søke i kategoriene: aldersgruppe, varighet, sted, utviklingsområder, type, årstid og til slutt nøkkelord. I tillegg kan du søke med fritekst, enten alene eller i kombinasjon med avkrysningsvalgene. Alle resultatene presenteres med tittel, hva de går ut på, hvorfor man skal bruke dem og hvor i treningsprogrammet de hører hjemme.


Snarveier:


Kontakt oss
Spørsmål og innspill angående Speiderbasen sendes til speiderbasen@speiding.no
Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.