Alder
Bever
Småspeider
Stifinner
Vandrer
Rover
Leder
Varighet
0 - 15 min
15 - 30 min
30 - 45 min
45 - 60 min
60 - 90 min
90 min +++
Utviklingsområde
Friluftsliv
Samfunnsengasjement
Vennskap
Kreativitet
Livskvalitet
Type
Aktivitet
Fagstoff
Merke
Prosjekt
Temamøte
Årstid
Vår
Sommer
Høst
Vinter
Sted
Inne
Ute
Skog
Vann
By
Fjell
Nøkkelord
Førstehjelp
Knuter og pionering
Kommunikasjon
Leirbål
Lek og konkurranse
Mat
Musikk og drama
Natur og miljø
Nevenyttighet
Orientering
Rammer
Seremoni
Sjøspeiding
Verdier
Åpning og avslutning
Aktivitetsøk
Bever Småspeider Stifinner Vandrer Rover Leder 
Søk i menyinnhold:
«Jeg er beredt»-merket


Merkekrav

Kravene til "Jeg er beredt"-merket for vandrere finner du her.


Hensikten med merket

Hensikten med dette merket er å sørge for at alle speidere skaffer seg noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Merket er imidlertid ikke ment som et merke man må ta før man begynner på resten av treningsprogrammet for aldersgruppen.

Det er når speiderne er ferdige med programmet for vandrere at de skal tilfredsstille kravene til dette merket. Gjennom aktivitetene som utføres i forbindelse med programmerker, prosjekter, andre merker etc. vil speiderne samtidig tilegne seg ferdigheter og kunnskaper som gjør at de etter hvert tilfredsstiller kravene til ”Jeg er beredt” - merket.

Tanken bak dette merket er å sette fokus på betydningen av speidernes valgspråk. ”Alltid beredt” skal ikke bare være noe vi sier i kor på slutten av møtene. Det skal ikke bare være tomme ord som oppfattes som et ritual snarere enn et motto vi forsøker å etterleve. For å få "Jeg er beredt"-merket må du etterleve mottoet ved å rett og slett ”gjøre deg beredt”.

Speidernes valgspråk er ” Vær beredt”. Det handler om å hele tiden være beredt, uansett hva som skjer. Det handler om å straks kunne gripe inn dersom det skjer en ulykke, eller dersom noen skulle trenge hjelp. Å være beredt til å gjøre en innsats betyr at du må sørge for å skaffe deg tilstrekkelig med kunnskaper og ferdigheter til å kunne løse de oppgaver som kreves av deg. En måte å holde seg beredt på er å tenke ut hva som skulle kunne inntreffe der du ferdes, og øve deg opp til å takle de aktuelle situasjonene.

I ”Scouting for boys” skrev Baden-Powell: "Speidernes motto er ”Vær beredt”, noe som betyr at man alltid skal være klar både fysisk og psykisk til å gjøre sin plikt. Å være beredt i hodet (psykisk) betyr at du har forberedt deg på å takle mange situasjoner, og at du på forhånd har tenkt ut de situasjonene eller ulykkene som skulle kunne oppstå. Å være beredt fysisk betyr at du har sørget for å holde deg i form slik at du er i en tilstand som gjøre det mulig for deg å handle i en krisesituasjon."

”Jeg er beredt"- merket finnes i alle aldersprogrammene. Kravene er progressive fra bever til rover. Førstehjelp, brannslukking og risikoanalyse er selvsagte emner i dette merket.

Snarveier:


Nye aktiviteter
Nedenfor kan du se de ti siste aktivitetene som er lagt ut i Speiderbasen. Hvis du vil se lenger tilbake og flere detaljer om aktivitetene, kan du klikke her eller starte et tomt søk i basen.